APC Smart 2200va: 1600w (MS:15)

Tên :APC Smart 2200va: 1600w (MS:15)

: 2200000.Đ

: 2200000.Đ

: Công Nghệ Mỹ

: Gồm 4 bình 17Ah hoặc 20Ah, GIá chưa có Bình Ăc Quy
Sóng sine, xài cho máy tính, server, đèn, tivi, quạt...
Khách mua máy+ 2Bình mình sẽ BH: máy 1thang/ Bình mới 6thang.

THÔNG TIN CHI TIẾT

20140129_1d528c77c5e8a7cdae6602b578375ec2_1390987211 20140129_125e892c65fd8924c1ba5136007880a0_1390987196

Camera: EOSDCS1B Serial #: K600-A253 Width: 3060 Height: 2036 Date: 12/19/00 Time: 16:21:13 DCS4XX Image FW Ver: 051998 TIFF Image Look: Product ---------------------- Counter: [22] ISO: 80 Aperture: F16 Shutter: 250 Exposure: M Exp Comp: 0.0 Meter area: Eval Flash sync: None Flash comp: 0.0 Drive mode: Sing Focus mode: Man Lens (mm): 0035

Camera: EOSDCS1B
Serial #: K600-A253
Width: 3060
Height: 2036
Date: 12/19/00
Time: 16:21:13
DCS4XX Image
FW Ver: 051998
TIFF Image
Look: Product
———————-
Counter: [22]
ISO: 80
Aperture: F16
Shutter: 250
Exposure: M
Exp Comp: 0.0
Meter area: Eval
Flash sync: None
Flash comp: 0.0
Drive mode: Sing
Focus mode: Man
Lens (mm): 0035

421 lượt xem
Ngày 26 - 04, 2016